• July 15, 2024

Alles wat je moet weten over conservatoir beslag op een debiteur

Het is relatief eenvoudig om conservatoir beslag laten leggen op een schuldenaar in Nederland. Bij een onbetaalde vordering kun je overwegen beslag te leggen op inventaris, voorraden, bankrekeningen of zelfs beslag te leggen op je debiteur. Als je debiteur weigert te betalen en je wilt hiertegen optreden, dan kun je je vordering voorleggen aan de rechter. Voorafgaand aan een dergelijke gerechtelijke procedure is het legaal en mogelijk conservatoir beslag te leggen. Hier komt het beslagrecht om de hoek kijken en heb je een deurwaarder of advocaat nodig om een ​​vordering in te dienen. Het executoriaal beslag gaat in na de gerechtelijke procedure en wanneer de schuldenaar alsnog weigert te betalen.

Wat gebeurt er met het conservatoir beslag?

Bij conservatoir beslag worden tegoeden afdoende bevroren. De rechter heeft uitspraak gedaan over het incasseren van je geld bij de debiteur. Lukt het conservatoir beslag, dan krijg je zekerheid dat je debiteur nog verhaalsmogelijkheden biedt als je vordering wordt goedgekeurd. De onroerende en roerende zaken en banktegoeden waarop beslag wordt gelegd, blijven immers voor je beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat je je vordering daadwerkelijk kunt incasseren nadat je je zaak hebt gewonnen. Vervolgens zal het vonnis worden uitgevoerd. Dit beslag kan dus worden gelegd op alle bezittingen van de schuldenaar. Een bijkomend voordeel van conservatoir beslag is dat de schuldenaar het recht verliest om met onmiddellijke ingang over de beslagen zaak te beschikken. Bij beslag op bankrekeningen heeft de schuldenaar geen toegang meer tot zijn geld en bij beslag op roerende zaken heeft de schuldenaar ook geen toegang meer tot deze goederen. In sommige gevallen zal alleen al deze reden ervoor zorgen dat de schuldenaar betaalt. Door het beslag wordt de schuldenaar min of meer gedwongen zijn schuld volledig te betalen, waardoor het geschil wordt opgelost.

De procedure

Om conservatoir beslag te leggen, moet je advocaat beslag leggen bij de rechtbank binnen het arrondissement waar een of meer eigendommen die de schuldeiser wil leggen zich bevinden, of waar een van de personen op wie het beslag wordt gelegd, woont. Let op: het indienen van een dergelijk verzoek kan alleen door je advocaat worden gedaan. De rechtbank beslist op basis van de inhoud van het ingediende verzoek of het beslag verzoek wordt toegewezen. Voor het beslag is het raadzaam een ​​gerechtsdeurwaarder in te schakelen. De gerechtsdeurwaarder zal enkele formele handelingen moeten verrichten, hij zal dan de schuldenaar schriftelijk op de hoogte stellen van het beslag. De schriftelijke kennisgeving moet worden voorzien van een stempel met het door de rechter verleende verlof, het verzoekschrift en tot slot het beslagleggingsbevel.